Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2015

optymistka
My aktualnie się nie znamy, kiedyś się znaliśmy. Dziś ? Łączą nas jedynie wspólne wspomnienia.
— bo nawet nie mamy odwagi by pogadać jak kiedyś
Reposted frommalusiaa malusiaa viapanickiller panickiller
0954 3f17 420
optymistka
3695 467b 420
Reposted fromkjuik kjuik viaotella otella
optymistka
7635 ece6
Reposted fromchceuciec chceuciec viapanickiller panickiller
optymistka
optymistka
4553 ae60 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
optymistka

January 26 2015

optymistka
Głupia rzecz, miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony albo zdradzony.
— Bolesław Prus ,,Lalka"
optymistka
4508 e8dd 420
Chyba czas o tym pamietac...
Reposted fromakward akward viaabstractiion abstractiion
optymistka

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
optymistka
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaabstractiion abstractiion
optymistka
Wiem, że się boisz. Ale strach mówi nam, że wciąż żyjemy... Wiesz, co jeszcze mi mówi? Że ci na mnie zależy. Bo przecież twój umysł nie odczuwałby lęku przed czymś, co jest ci zupełnie obojętne.
— Cora Carmack, Coś do ukrycia
Reposted frommefir mefir viaabstractiion abstractiion
optymistka

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viaabstractiion abstractiion
optymistka
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma.
— W.Gombrowicz
Reposted fromawkwardx awkwardx viaabstractiion abstractiion
optymistka
2287 19c2 420
Reposted fromrisky risky viaabstractiion abstractiion
optymistka
Ale bądź pewien swoich uczuć, bo jeśli skruszysz Jej skorupę, a potem zmienisz zdanie, Ona prędzej umrze z samotności niż znowu komuś zaufa.
— Camille Saroyan, Bones
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasziiiz sziiiz

January 24 2015

optymistka
1316 e47b 420
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaredshadow redshadow
optymistka
4836 7b8c 420
Reposted fromfelicka felicka viaredshadow redshadow
optymistka
7916 b0b1 420
Reposted fromsmallcrime smallcrime viaredshadow redshadow
optymistka
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viatastewords tastewords
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl